Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb.