Charita Valašské Klobouky k situaci na Ukrajině

Od začátku konfliktu se Charita ČR, jejíž jsme součástí, připravuje na nabídnutí pomoci.

Jako první byla spuštěna finanční sbírka, protože finanční prostředky, které budou potřeba na pomoc zasaženým, budou pravděpodobně obrovské.

Proto má první prosba směřuje na Vás jako představitele obcí, kteří mohou v rámci svých rozpočtových opatření vyčlenit nějakou část na tuto pomoc. Pomoc v této formě bude potřeba jistě dlouho. Jsme schopni Vaši případnou podporu zacílit přímo do postižených oblastí, jakmile to bude možné.

Pokud budete mít zájem zapojit se a prezentovat sbírku prostřednictvím Charity na veřejnost, můžeme nabídnout bannery na Vaše webové stránky s odkazem na centrální konto zřízené Charitou ČR.

Na Ukrajině se Charita angažuje více jak 30 let a má spoustu zkušeností a místních partnerů, proto je naše pomoc velmi efektivní přímo na místě.

Vzhledem k vývoji situace, ale nastává i ten horší scénář, kterého se všichni obávali. Podle zpráv od našich partnerských organizací na Ukrajině začínají lidé hromadně opouštět města a odcházejí na venkov. Je otázkou času, a už se to pomalu děje, kdy začne migrace zasažených lidí mimo Ukrajinu.

Je proto potřeba myslet i na tuto možnost. Charita ČR již nyní mapuje především možné ubytovací kapacity pro případnou uprchlickou vlnu. Vše samozřejmě bude koordinováno s vládou, obcemi, policií a IZS, ale důležité je být připravení a mít co nabídnout.

Proto prosba, kterou na Vás směřuji, spočívá ve Vašem zvážení, zda by bylo možné některé ubytovací prostory v majetku obcí, případně vlastníků na Vašem území, zařadit do zásobníku možných míst pro ubytování uprchlíků. Doufám, že situace nebude natolik špatná, že k tomu dojde, ale přesto bychom rádi s Vaší pomocí měli co nabídnout.

Další prosba se týká skladovacích prostor. Pokud dojde k hromadné migraci a budou využita některá ubytovací místa v ČR, bude potřeba zajistit i základní vybavení pro běžný chod rodiny. Naše místní organizace je schopna zajistit za pomoci dobrovolníků sběr především základního nábytku, jednalo by se o běžný nábytek, hlavně postele, matrace, lůžkoviny, případně oblečení apod. Tyto věci budou možná potřeba i pokud nedojde k ubytování na našem území, ale při obnově domovů zasažených lidí.

Proto se na Vás obracím s prosbou, zda by ve Vašem okolí bylo možné případně zajistit a zapůjčit vhodné skladovací prostory. Nelze prozatím odhadnout na jaké období by to bylo nutné a vše by se odvíjelo od situace.

Na závěr se ještě vracím k možné podpoře finanční sbírky. Pokud by jste měli zájem a bylo by možné na Vašem úřadě nebo jiných vhodných prostorách umístit sbírkovou pokladničku, zajistíme s Vaším povolením zapečetění pokladniček určených na Vaše území a administraci celé sbírky.

Zároveň čekáme na vydání sběracích listin pro případný příjem hotovosti s žádostí o následné vystavení potvrzení o daru.

Na závěr dávám na vědomí, že část letošní tříkrálové sbírky, kterou jsme na našem území vykoledovali a můžeme ji dle svého uvážení použít, budeme směřovat prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc přímo do našich partnerských organizací.

Děkuji všem, kdo se našimi návrhy budou zabývat a přeji vše dobré.

Mgr. Tomáš Naňák
Charita Valašské Klobouky
Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky 

info@valklobouky.charita.cz

tel.: 739 524 368