Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2017