Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství sp.zn.14LH18295/2020-16212 ze dne 27.7.2020, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020