Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska