Veřejnoprávní smlouva Sbor dobrovolných hasičů Fr. Lhota 2020