Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost Fr. Lhota 2020