Informace o konání 10. schůze ZO Fr. Lhota dne 30.3.2020