Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC za rok 2019 (Fin 2-12)