Pozvánka na členskou schůzi Zemědělského družstva Fr. Lhota 5.3.2020