Oznámení o zveřejnění dokumentu – Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření