Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb.

Obec Francova Lhota oznamuje zveřejnění schváleného dokumentu – Rozpočtové opatření č. 5/2019, schváleno dne 15.10.2019, č. usnesení 11/98 – rada.