Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb.

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Závěrečný účet obce Fr. Lhota za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.