Kontrolní výbor

Kontrolní výbor
Silvestrová Michaela, Mgr. předsedkyně
Bambuch Jozef, Ing. člen
Jaroš Mojmír člen