Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Francova Lhota
Brlica Miroslav starosta obce
Trochta Jan, Ing., Ph.D., místostarosta obce
Bambuch Jozef, Ing. člen ZO
Bistrý Jiří člen ZO
Brlica Jan člen ZO
Chmela Radek člen ZO
Jaroš Mojmír člen ZO
Kliš Josef Bc. člen ZO
Kliš Lumír, Ing. člen ZO
Matůš Marek člen ZO
Mikéska Petr člen ZO
Piastek Radek člen ZO
Silvestrová Michaela, Mgr. členka ZO
Trlicová Hana, Mgr. členka ZO
Žídková Pavlína, Bc. členka ZO

Rada obce

Rada obce Francova Lhota
Brlica Miroslav starosta obce
Trochta Jan, Ing., Ph. D., místostarosta obce
Jaroš Mojmír člen
Kliš Lumír, Ing. člen
Piastek Radek člen

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor                  
Bambuch Jozef, Ing. předsedseda
Silvestrová Michaela, Mgr. členka
Kliš Josef Bc. člen

Finační výbor

Finanční výbor         
Matůš Marek předseda
Chmela Radek člen
Žídková Pavlína, Bc. členka

Usnesení zastupitelstva