Vodní hospodařství

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě

Reklamační řád

Oznámení ceny vodného pro zúčtovací období od 1.1.2022 do 31.12.2022

VaK Vsetín, a.s., Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2022, Přehled cen vodného a stočného včetně DPH-rok 2021