Veřejnoprávní smlouvy


2022

Veřejnoprávní smlouva č. 6/2022 – Sdružení rodičů při ZŠ Francova Lhota

Veřejnoprávní smlouva č. 5/2022 – Římskokatolická farnost Francova Lhota

Veřejnoprávní smlouva č. 4/2022 – Valašská Nadace

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2022 – SDH Francova Lhota

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2022 – Myslivecký spolek Francova Lhota

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2022 – TJ Sokol Francova Lhota


2021

Veřejnoprávní smlouva č. 4/2021 – Valašská Nadace

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2021 – SDH Francova Lhota

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021 – Myslivecký spolek Francova Lhota

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2021 – TJ Sokol Francova Lhota


2020

Veřejnoprávní smlouva – přestupky

Veřejnoprávní smlouva Sbor dobrovolných hasičů Fr. Lhota 2020

Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost Fr. Lhota 2020

Veřejnoprávní smlouva Sdružení rodičů při ZŠ 2020

Veřejnoprávní smlouva Valašská nadace 2020

Veřejnoprávní smlouva TOM Zbojníci 2020

Veřejnoprávní smlouva Tělovýchovná jednota Sokol 2020

Veřejnoprávní smlouva Myslivecký spolek Francova Lhota 2020


2019

Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost 2019

Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost 2019

Veřejnoprávní smlouva – Sdružení rodičů při ZŠ 2019

Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol Francova Lhota 2019

Veřejnoprávní smlouva – TOM Zbojníci 2019

Veřejnoprávní smlouva – Valašská nadace 2019

Veřejnoprávní smlouva – Myslivecký spolek Francova Lhota 2019

Veřejnoprávní smlouva – SDH Francova Lhota 2019


2018

Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol Francova Lhota 2018

Veřejnoprávní smlouva – Farní úřad Francova Lhota 2018

Veřejnoprávní smlouva – SHD Francova Lhota 2018


2017

Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol Francova Lhota 2017

Veřejnoprávní smlouva – SDH Francova Lhota 2017


2016

Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol Francova Lhota 2016

Veřejnoprávní smlouva – SDH Francova Lhota 2016