Your browser does not support JavaScript!

Upozornění Policie ČR Horní Lideč

Vzhledem ke zvýšenému nápadu trestné činnosti Policie ČR Horní Lideč upozorňuje a žádá všechny občany, aby si důkladně zabezpečovali svůj majetek. Zejména, aby si uzamykali vstupy do domů, garáží, stodol a podobně, aby si uzamykali motorová vozidla a v těchto nenechávali viditelně odložené věci jako nářadí, zavazadla atd. Dále upozorňuje majitele čtyřkolek a motocyklů na jejich řádné zabezpečení. V případě zjištění pohybu podezřelých osob a vozidel, zejména v nočních hodinách, oznamte toto prostřednictvím tísňové linky 158 nebo na Obvodní oddělení Policie ČR Horní Lideč.