Projekty

Lesní cesta Zbojnická

V Září započala rekosntrukce lesní cesty zbojnická vedoucí v délce cca 700 metrů od Juráňky směrem sedlo Radošov na hranici s obcí Zděchov. Akce  realizuje vítězná firma z výběrového řízení – PORR a.s. s celkovou cenou bez  21% DPH 2 749 361,84 Kč. Na tuto akci nám byla schválena dotace ve výši 2 571 334 […]

Rekonstrukce víceúčelového hřiště “Betoňák”

Obdrželi jsme dotaci na rekonstrukci betonového hřiště, která spočívá ve výměně mantinelů, nového povrchu a nové rampy. Celkové náklady akce jsou 2114 802,73 Kč z čehož dotace z MMR pokryje způsobilé výdaje ve výši 1 556 365,00 Kč. Akce je podpořena z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021.

Výměna veřejného osvětlení

Již minulý rok jsme požádali o dotaci na výměnu veřejného osvětlení, kterou nám v průběhu roku přiznali ve výši 50 % nákladů. Z výběrového řízení vzešla vítězně firma DAXO s.r.o., která vymění všechna svítidla v obci (cca 300 svítidel) na nové úspornější LED osvětlení v průběhu měsíců června a července. Vítězná cena činí 2 670 097 Kč včetně DPH. Dle zpracovaného […]

Knihovna

V roce 2021 jsme zrekonstruovali místní knihovnu, aby byla příjemná pro návštěvníky všech věkových skupin. Podívejte se na výsledek a průběh rekonstrukce.

Oprava čekárny ve zdravotním středisku

V průběhu února proběhne rekonstrukce čekárny a souvisejících sociálních zařízení ve zdravotním středisku.

Komlexní pozemkové úpravy

Tento rok bychom rádi zahájili významnou úpravu na katastru naší obce. Jedná se o pozemkové úpravy v rámci celého katastru obce, kdy by mělo dojít k narovnání vlastnických vztahů k pozemkům, vytyčení základní sítě polních a lesních cest včetně prvků ochrany přírody a jejich zpřesnění a realizaci. K zahájení tohoto procesu je potřeba souhlasu vlastníků […]

Rozšíření Špuntova

dětské hřiště u KD Špuntov bude rozšířen o nové herní prvky a opravu stávajícího bludiště. Celkové náklady projektu tvoří pořízení nových herních a cvičících prvků v hodnotě 663 000 Kč dotace pokryje náklady ve výši 436 000 Kč. Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Výstavba 11 bytů ve zdravotním středisku

V září 2020 započala rekonstrukce zdravotního střediska, kde bude vystavěno 11 nových bytů. V současné chvíli čekáme na Rozhodnutí o přidělení dotace abychom měli jistotu o financování akce. Vysoutěžená cena projektu je 9 461 000 Kč včetně DPH, z čehož dotace by měla pokrýt 90 %  nákladů. Dotaci na výstavbu bytů poskytlo Ministerstvo Financí ČR.

Výstavba a vybavení nových učeben v ZŠ Francova Lhota

Základní škola za spolupráce obce získala dva projekty pro výstavbu a vybavení učeben fyziky/chemie, počítačové učebny, a dílen pro praktickou výuku a keramickou dílnu. Menší projekt “Keramická a praktická dílna ZŠ Francova Lhota” se týká pouze vybavení odborných učeben keramické dílny a praktické dílny ve výši 999 479 Kč, z čehož dotace tvoří 95 %. […]

Nové zásahové obleky pro SHD Francova Lhota

V letošním roce jsme s podporou Zlínského kraje  zakoupili nové zásahové obleky pro naši zásahovou jednotku hasičů v celkové ceně 98 376 Kč . Dotace Zlínského kraje činí 65 000 Kč.  Věříme, že tyto obleky budou dobře sloužit a chránit členy jednotky při zásahu. Projekt “Modernizace zásahových obleků jednotky Francova Lhota” evidován pod registračním číslem […]

Z práce našich zaměstnanců 2020

Oprava břehu potoka v kočičině Nové kontejnerové stání u KD Opravy kanalizace Opravy/reklamace ČŘB II Oprava cest na paseky Oprava hasičské zbrojnice Pulčín Natírání střechy na mateřské školce Oprava plotu a koryta potoka u Bučků Úprava zeleně v obci Odstranění nábytku v chemicko-fyzikální učebně jako příprava na renovaci Venkovní úpravy okolí školy Venkovní výsadba do […]

Z práce našich zaměstnanců 2019

úprava zeleně, nově umístěný znak, oprava kanalizace u mateřské školky, úklid silnic po zimě, nové odvodňovací prvky. velkoobjemový odpad, nové vybavení školní jídelny ořez stromů,

Sluníčko zahradníkem – úprava zahrady MŠ

V létě 2019 je prováděna rekonstrukce zahrady mateřské školy, která spolufinancována ze SFŽP (registrační číslo projektu: 05061861). Celkový rozpočet projektu je 1 439 161,- Kč bez DPH z toho dotace 498 127,- Kč. Z výběrového řízení je realizátorem firma Miriben s.r.o. Foto z realizace:

Rekonstrukce KD

Projekt rekonstrukce kulturního domu Francova Lhota je spolufinancován z OPŽP (registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008685)  na zateplení budovy částkou 1 874 597 Kč.   Předpokládaná celková cena rekonstrukce je dle výběrového řízení: 17 334 461,- Kč bez DPH. Vítěz výběrového řízení : Navláčil stavební firma s.r.o   Foto z rekonstrukce a vizualizace výsledku:

Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice Francova Lhota

Přístavba garážového stání ke stávajícímu objektu HZ a zvýšení odolnosti objektu prostřednictvím zateplením obvodového pláště objektu. Celkové náklady: 3 846 740 Kč Dotace EU:3 462 066 Kč Vlastní zdroje: 384 674 Kč Datum zahájení realizace projektu: 7.1 1. 2017 Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2018

Starší příspěvkyNovější příspěvky