Sluníčko zahradníkem – úprava zahrady MŠ

V létě 2019 je prováděna rekonstrukce zahrady mateřské školy, která spolufinancována ze SFŽP (registrační číslo projektu: 05061861). Celkový rozpočet projektu je 1 439 161,- Kč bez DPH z toho dotace 498 127,- Kč. Z výběrového řízení je realizátorem firma Miriben s.r.o. Foto z realizace:

Rekonstrukce KD

Projekt rekonstrukce kulturního domu Francova Lhota je spolufinancován z OPŽP (registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008685)  na zateplení budovy částkou 1 874 597 Kč.   Předpokládaná celková cena rekonstrukce je dle výběrového řízení: 17 334 461,- Kč bez DPH. Vítěz výběrového řízení : Navláčil stavební firma s.r.o   Foto z rekonstrukce a vizualizace výsledku:

Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice Francova Lhota

Přístavba garážového stání ke stávajícímu objektu HZ a zvýšení odolnosti objektu prostřednictvím zateplením obvodového pláště objektu. Celkové náklady: 3 846 740 Kč Dotace EU:3 462 066 Kč Vlastní zdroje: 384 674 Kč Datum zahájení realizace projektu: 7.1 1. 2017 Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2018

Protipovodňová opatření obce Francova Lhota

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006968 Předmětem projektu jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu. Celkové náklady: 2.555.364 Kč Dotace EU: 1.788.754,80 Kč Vlastní zdroje: 766.609,20 Kč Datum zahájení realizace projektu: 29. 6. 2018 Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2020 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ […]

Novější příspěvky