Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019

o místním poplatku ze psů