Obecně závazná vyhláška č.2/2010

O místních poplatcích