Historie obce

Historické prameny o obci

Zmínky o Francově Lhotě lze nalézt v různých archivních záznamech, Nejvýznamnějším zdrojem je kniha od Jana Blesíka: Francova Lhota historický obrázek obce. Tato kniha klade první písemné zmínky o obci do doku 1446, kde se zmiňuje Jan Petrovský z Lilče, který vlastní hrad Pulčín, a součástí jsou i obce Seninka (Senice, Lhota Petrovská, pustá ves […]

Historie hudby ve Francově Lhotě

Pro zachování jmen muzikantů a také zpěváků, kteří se ve Francově Lhotě věnovali hudbě a zpěvu je vypracována tato práce. Údaje z historie jsou čerpány od dlouholetého kronikáře obce pana Josefa Václavíka a dosud žijícíh pamětníků (Alois Matůš čp.259, Josef Liška č.187, Jaroslav Matůš, z čp.259, Alois Filák z čp.23, Drahomíra Martinková z čp.322, Vilém […]

Rodáci – faráři

ThDr. Josef Novosad SDB (18. července 1910 Francova Lhota – 15. dubna 1983 Ostravice)byl český katolický kněz, člen řádu salesiánů. Byl jedním z pionýrů českého salesiánského díla. Narodil se ve Francově Lhotě na Valašsku ve vesnici, odkud pocházel pozdější litoměřický biskup kardinál Štěpán Trochta. Byl nejstarší z dětí. Rodiče měli malé hospodářství. Jeho přítel z […]

Z historie tělovýchovy

Na úvod. Tato brožurka byla vytvořena proto, aby připomněla těm, o kterých se v ní píše, jejich zásluhy, úspěchy či prohry a ostatním, aby věděli, jak v naší obci začínal organizovaný sport a hlavně fotbal. Co je fotbal? Použijeme zde slova neznámého autora, která tento sport zajímavě popisují. „Fotbal je fenoménem dnešní doby a neodolatelně […]

Historie kostela ve Francově Lhotě

Kostel sv. Štěpána krále uherského ve Francově Lhotě z roku 1787 Rok 1786 Začalo se stavbou kostela pod patronací Josefa II. Vrchním dozorem byl pověřen Josef Ondráček, víceděkan kloboucký Hrabě Štěpán Illezhazy podporoval stavbu kostela, dokonce ji prý financoval. Proto se uvádí jako „stavitel kostela“. Podle něho je zasvěcen sv. Štěpánovi, králi uherskému. Je to […]

Historie řemesel

1) Potravinářství Mlýny: Mlýn Zimkův – v dolňansku –první zmínka již k r. 1670 – rod Zimků jej držel až přibližně do roku 1930, kdy zanikl. Šlo o jednoduchý mlýn, kamenný (mlely kameny), poháněný vodním kolem, voda vedená náhonem ze splavu („stav“) na řece Senici v lokalitě pod Hrabčím  Mlýn Petra Pavlackého čp.108 – mlýn […]

Historie hospod

Hospody ve Francově Lhotě Hostince vznikaly od pradávna při cestách. Po cestní a lidé obchodní v nich nacházeli za úplatu občerstvení, jídlo a místo k odpočinku při svých cestách. Domácí, usedlí lidé zase do hospod přicházeli jednak po práci na džbánek vína či piva, ale také proto, že se tu dozvěděli od pocestných a obchodníků […]

Historie zvonů v kostele

1787 v době vysvěcení kostela byl ve Fr. Lhotě pouze jeden zvonek, a to na staré zvoničce Zvony byly pořízeny: 1792 největší zvon – odlil Wolfgang Štraub v Olomouci  měl váhu 287 kg. Zvon pořídil P. Viktor Uvira 1808 prostřední zvon zvaný „poledňák“-odlil Wolfgang Štraub měl váhu 120 kg. Zvon pořídil P. J.P. Hrdlička 1859 […]

Doručování pošty ve Francově Lhotě

Období I. světové války: V této době byla pošta v Horní Lidči. Doručovatel: Sýkora z Horní Lidče čp.87. Když byl na vojně, nosila poštu zabalenou v šátku jeho manželka. V této době měli pošťáci píšťalky. Na určitém místě zapískali a lidé si pro poštu došli. Jmenovaný měl 3 syny. Josefa, Karla a Tondu. Josef a […]

Znak a kroj obce

Symboly byly Obci Francova Lhota uděleny 17. ledna 1997 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Návrh zpracoval heraldik pan Miroslav Pavlů z Ústí nad Orlicí. Znak: V zeleném štítě na zlatém pahorku stříbrný šraňk (závora) přeložený dvěma zlatými vztyčenými klasy. Prapor: List praporu tvoří vodorovné pruhy – žlutý, zelený a žlutý v poměru 1:7:1. V zeleném poli […]

Historie obce

Vznik obce se vztahuje pravděpodobně do druhé poloviny 13. a první poloviny 14. století. V té době vznikaly poblíž zemské hranice mezi Moravou a Uhrami vesnice pro posílení obrany této hranice.Název Lhota napovídá o tom, že mnoho obcí bylo zakládáno na tzv. lhotním systému, což znamenalo, že osadníkům na nových místech byla poskytnuta lhůta (lhuota, […]

ThDr. Štěpán kardinál Trochta, biskup litoměřický

Málokterá obec se může pochlubit tak významnou osobností jako Francova Lhota. Dne 26.3.1905 se zde manželům Trochtovým narodil syn. Druhý den ho pokřtil místní farář P. Ignác Kreml jménem Štěpán. Když mu bylo 8 let, zemřel mu otec. Od té doby jeho a dva sourozence vychovávala pouze matka. Do školy chodil ve Francově Lhotě. Gymnázium […]

Správa obce Francova Lhota

Před I. světovou válkou byl starostou obce Antonín Kocůrek z čp.23. V obecní radě s ním byli jako první radní Josef Zádrapa, členové rady byli Antonín Tkadlec, Štěpán Filák, Josef Šuta, Václav Kurtin a náhradník Josef Vrána. Podle zákona stáli v čele obce i v prvních měsících nového státu – Československé republiky. Volby 16.6.1919 Starostou […]