Your browser does not support JavaScript!

Zásady zpracování osobních údajů

Název organizace: Obec Francova Lhota, 756 14 Francova Lhota 325 Informace poskytované správcem 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů), případně jeho zákonnému zástupci (pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/16 let), zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce dle bodu 2, případně jeho pověřený zástupce nebo […]