Oznámení ceny vodného pro zúčtovací období od 1.1.2023 do 31.12.2023

Obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě