Veřejnoprávní smlouva č. 6/2023 – Sdružení rodičů při ZŠ Francova Lhota