Veřejnoprávní smlouva č. 4/2021 – Valašská Nadace

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2021 – SDH Francova Lhota

 

 

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021 – Myslivecký spolek Francova Lhota

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2021 – TJ Sokol Francova Lhota

 

Veřejnoprávní smlouva – přestupky

Veřejnoprávní smlouva Sbor dobrovolných hasičů Fr. Lhota 2020

 

Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost Fr. Lhota 2020

 

 

Veřejnoprávní smlouva Sdružení rodičů při ZŠ 2020

 

Veřejnoprávní smlouva Valašská nadace 2020

 

 

Veřejnoprávní smlouva TOM Zbojníci 2020

 

 

Veřejnoprávní smlouva Tělovýchovná jednota Sokol 2020

 

Veřejnoprávní smlouva Myslivecký spolek Francova Lhota 2020

veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost 2019

Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost 2019

Veřejnoprávní smlouva – Sdružení rodičů při ZŠ 2019

Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol Francova Lhota 2019

Veřejnoprávní smlouva – TOM Zbojníci 2019

Veřejnoprávní smlouva – Valašská nadace 2019

Veřejnoprávní smlouva – Myslivecký spolek Francova Lhota 2019

Veřejnoprávní smlouva – SDH Francova Lhota 2019

Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol Francova Lhota 2018

Veřejnoprávní smlouva – Farní úřad Francova Lhota 2018

Veřejnoprávní smlouva – SHD Francova Lhota 2018

Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol Francova Lhota 2017

Veřejnoprávní smlouva – SDH Francova Lhota 2017

Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol Francova Lhota 2016

Veřejnoprávní smlouva – SDH Francova Lhota 2016