Přístavba nové učebny v MŠ

V rámci připravovaného projektu, který částečně řeší energetické úspory obce jsme zadali vytvoření projektu pro umístění fotovoltaických elektráren na obecní budovy . v prvním kroku bychom chtěli vybavit budovy kulturního domu a školy. během statického posouzení jednotlivých střech  jsem zjistili, že budeme muset rekonstruovat střechu na školním pavilonu 1. stupně, kde proběhne výměna celé konstrukce střechy a krytiny. Dále budou upraveny konstrukce tak, aby střechy zvládly unést elektrárny.

V současné chvíli je tvořena projektová dokumentace pro realizaci akce a pro stavební povolení a rozpočet, abychom mohli tuto zakázku zadat a požádat o spolufinacování. termín realizace je předpokládán na podzim 2023 nebo v roce 2024.