Energetická koncepce obce

V rámci hospodaření s energiemi bychom chtěli nechat vytvořit koncepční dokument, který by zhodnotil možnosti jak lépe hospodařit s energiemi v rámci obecního majetku a také v rámci celé obce. na pořízení takového dokumentu je možné čerpat dotaci až do výše 90 %  nákladů.

Od tothoto projketu si slibujeme, že nám dá ucelený přehled jaké máme v obci možnosti a jakým směrem bychom se mohli rozvíjet abychom nebyli zcela závislí na výrobě energií mimo naši obec.

V rámci úprav našeho hřbitova bychom chtěli vybudovat kolumbárium pro umístění uren. v projektu počítáme s umístěním cca 100 uren. V současné chvíli mame hotový projekt, vyřízené stavební povolení a budeme vybírat firmu, která toto dílo zhotoví.

V rámci připravovaného projektu, který částečně řeší energetické úspory obce jsme zadali vytvoření projektu pro umístění fotovoltaických elektráren na obecní budovy . v prvním kroku bychom chtěli vybavit budovy kulturního domu a školy. během statického posouzení jednotlivých střech  jsem zjistili, že budeme muset rekonstruovat střechu na školním pavilonu 1. stupně, kde proběhne výměna celé konstrukce střechy a krytiny. Dále budou upraveny konstrukce tak, aby střechy zvládly unést elektrárny.

V současné chvíli je tvořena projektová dokumentace pro realizaci akce a pro stavební povolení a rozpočet, abychom mohli tuto zakázku zadat a požádat o spolufinacování. termín realizace je předpokládán na podzim 2023 nebo v roce 2024.