Žádost o byt

Žádost o nájem obecního bytu

Evidenční karta držitele psa

Odhlášení psa

Vyúčtování dotace

Žádost o dotaci

Žádost o povolení kácení dřevin mimo les

V případě, že chcete podat žádost (např. pronájem bytu, prodej pozemku či k záhájení správního řízení) měla by Vaše žádost obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  • jméno, příjmení, adresa a kontaktní údaje žadatele
  • popis věci, které se žádost týká, zdůvodnění a případný návrh řešení
  • podpis a datum vyhotovení

Žádosti je možné doručit:

  • osobním podáním v otvíracích hodinách pro veřejnost
  • poštou
  • e-mailem
  • datovou schránkou

Formuláře ke stažení: