Pohřební služba Jan Žárský pro vás otevřela novou kancelář v budově obecního úřadu v Horní Lidči.

Veškeré služby pohodlně vyřídíte v kanceláři, která bude otevřena vždy po předchozí telefonické domluvě.

Na základě oznámení Armády ČR Vás informujeme, že  dnes 27.5. a zítra – v sobotu  28. 5. 2022 bude v okolí Valašských Klobouk probíhat vojenský výcvik předsunutých leteckých návodčí v součinnosti s letectvem. Při intenzivním výcviku se v přilehlých oblastech očekává zvýšená hladina hluku.

Základní umělecká škola Vsetín, odloučené pracoviště Horní Lideč, zve všechny  zájemce o studium k zápisu, který proběhne v úterý 31.května 2022 v době od 13.00 do 17.00 hodin na pobočce v Horní Lidči, v budově základní školy, v pavilonu nad jídelnou. Základní umělecká škola nabízí na této pobočce hru na klavír, keyboard, housle, kytaru, bicí, trubku, flétnu, zpět a cimbál.

Obec Valašská Senice hledá brigádníky na koupaliště ve Valašské Senici od 25.6.2022 do 31.8.2022  na pozici plavčíka s plavčickým oprávněním nebo zájemce o plavčický kurz hrazený obcí Valašská Senice.

Dále hledá brigádníky i z řad studentů ve věku 17+ ke vstupnému a na úklid areálu koupaliště Valašská Senice.

Zájemci mohou kontaktovat starostu obce Pavla Novosáda na tel. čísle 603 511 978 nebo na email obec@valasskasenice.cz.

 

Farnost Francova Lhota zve všechny na 2. ročník žehnání kol, bruslí a koloběžek u muzea kardinála Trochty. V sobotu 21. května se začne ve 14.00 hodin krátkým programem pro děti. Po požehnání kol bude připraveno i malé dopravní hřiště a občerstvení pro všechny.

že v pátek 20. května 2022 ji bude zastupovat MUDr.  Libuše Olšáková, která bude ordinovat pouze od 7.00 hodin do 11.00 hodin.

 

 

Ve středu 11.května 2022 se uskuteční 26. ročník sbírkové akce Český den proti rakovině.  Můžete přispět zakoupením kvítku měsíčníku lékařského. Minimální prodejní cena za kytičku je 20 Kč.  Můžete také odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. Přispět můžete také na sbírkový účet číslo 6500065/0300.

 

MUDr. Libor Sokola, praktický lékař v Horní Lidči, oznamuje, že zítra 11. května 2022 nebude ordinovat. Akutní případy ošetří MUDr. Lukáš Musil.

 

 

 

 

MUDr. Lukáš Musil oznamuje, že v úterý – 10. května 2022 bude v ordinaci pouze zdravotní sestra, která zajistí odběry a recepty pravidelné medikace.

MUDr. Libor Sokola, praktický lékař pro dospělé v Horní Lidči, oznamuje, že v pátek 6. května 2022 nebude ordinovat. Zastupovat jej bude MUDr. Lukáš Musil.

 

Zveme všechny maminky na DEN MATEK, který se bude konat v neděli 8. května 2022 od 15.00 hodin v KD Francova Lhota.

MUDr. Ivo Janáček, ženský lékař v Horní Lidči, oznamuje, že z důvodu čerpání řádné dovolené nebude  od 2. května do 6. května 2022 ordinovat.

Oznamujeme, že v pátek 29. dubna 2022 bude v obci Horní Lideč přerušena dodávka elektrické energie, z tohoto důvodu bude MUDr. Mária Dvořáčková, dětská lékařka v Horní Lidči, ordinovat pouze od 7.00 do 9.00 hodin, a to jen akutní případy.

 

V úterý 19. 4. 2022 se žáci naší základní školy zapojili do akce “ukliďme Česko”. Cílem akce bylo naučit děti ekologickému chování, aby se naučily třídit odpad,  a aby byly ohleduplní k životnímu prostředí. Nutno říct, že děti měly opravdu co uklízet. Patří jim velké poděkování. I přesto, že počasí bylo chladné, nelenily a nasbíraly přes 40 pytlů tříděného odpadu, a také docela slušné množství odpadu nebezpečného. Je až s podivem, že v dnešní době, kdy je v obci  rozmístěno několik kontejnerových stání na tříděný odpad a dvakrát do roka je bezplatně organizován sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, se ještě pořád najde někdo, kdo vyhodí staré pneumatiky do příkopy, do lesa nebo balík pletiva zahodí do potoka. Normálnímu člověku nad tím opravdu zůstává rozum stát. S největší pravděpodobností to udělal někdo z dospělých, dotyčný byl se měl stydět. Z úst nejednoho dítěte bylo slyšet, že ekologickému chování by se měli učit hlavně ti dospělí. Ještě jednou, všem dětem, jenž se na úklidu naší obce podílely, mnohokrát děkujeme.

 

 

V neděli 24. dubna 2022 v 9.00 hodin se v sále u Pavlíků bude konat výroční členská schůze včelařů. Prosíme členy o dochvilnost. Po výroční schůzi proběhne odborná přednáška pana Kalendy, proto jsou zváni všichni včelaři, aby přišli získat nové poznatky ke včelaření.

 

Žáci zdokumentovali příběhy čtyř pamětníků díky projektu Příběhy našich sousedů

V úterý 26. dubna se uskuteční závěrečná slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů.  Událost začne v 16 hodin v sále Restaurace Záložna ve Slavičíně.

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt organizace Post Bellum určený žákům 8. a 9. tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stali rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.  Měli za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.

Během slavnostní prezentace představí výsledky své půlroční práce čtyři týmy. Kvartánky z Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně představí krátký animovaný film o Martě Janotové, rodačce ze Šanova, jejíž tatínek byl starostou obce během druhé světové války. Terciánci ze stejného gymnázia uvedou komixový snímek o Jaroslavu Šomanovi, pamětníkovi srpnové invaze 1968 z Mirošova. Žákyně z Francovy Lhoty představí rozhlasový příběh Jana Brlici, jehož tatínek byl během druhé světové války vězněn v koncentračním táboře v Dachau společně s kardinálem Trochtou. Těšit se můžete také na snímek o Janu Janíkovi, pamětníkovi bombardování ve Zlíně v roce 1944, který natočili žáci Základní školy Luhačovice.

Vítězný žákovský projekt bude hodnotit odborná tříčlenná porota. Zasedne v ní etnografka Blanka Petráková, pedagožka Lucie Chalupová a novinář Michal Burda.  Slavností akcí posluchače provede hudebník Petr Vítek a moderátorka Lucie Strbačková.

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.

Projekt podpořilo Město Slavičín, Město Luhačovice, Obec Francova Lhota a Nadace Jana Pivečky.

 

Barbora Čandová

koordinátor projektu

Oznamujeme, že od dnešního dne (21.dubna 2022)  probíhá v naší obci na prostranství naproti nákupního střediska svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.  Svoz bude probíhat dnes do 20.00 hodiny, v pátek 22.dubna bude sběr probíhat od 8.00 do 20.00 hodiny a v sobotu 23. dubna od 8.00 do 10.00 hodiny.V místní části Pulčín budou kontejnery pro velkoobjemový a nebezpečný odpad přistavěny v sobotu 23. dubna 2022 a budou odvezeny v pondělí 25. dubna 2022 v 10.00 hodin. Žádáme občany z místní části Pulčín, aby kovový odpad,  lednice, pračky, televize a jinou elektroniku pokládaly vedle kontejneru. V žádném případě elektroniku a kovový odpad neházejte do kontejneru.

 

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si obec Francova Lhota vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše obec Francova Lhota přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos obce Francova Lhota  k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 45,41 MWh elektřiny, 4 350,46 litrů ropy, 134,58  m3 vody a 1,86 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 2,36 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 161,08  kg.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Certifikát Enviromentálního vyúčtování

Jarní zahrádkářská výstava Zahrada Věžky se koná v termínu 27.4. – 1. 5. 2022, každý den od 9.00 do 16.00 hodin. Nakoupit si můžete květiny, cibuloviny, okrasné i ovocné stromky, potřeby pro dům i zahradu a něco dobrého na zub se také najde. Hudební vystoupení oblíbených kapel každý den a mnoho dalšího!

MUDr. Libor Sokola, praktický lékař v Horní Lidči, oznamuje, že ve čtvrtek 14. dubna 2022 nebude ordinovat, zastupovat jej bude MUDr. Lukáš Musil.

 

V nabídce je kapr, tolstolobik a pstruh. Na požádání lze ryby vykuchat.

MUDr. Lukáš Musil oznamuje, že v úterý 12. dubna 2022 nebude ordinovat. Akutní případy ošetření MUDr. Libor Sokola v  Horní Lidči.

 

Vedoucí pošty oznamuje změnu výplatních termínů důchodů. Důchody splatné 14. dubna 2022 budou vypláceny ve středu 13. dubna 2022, důchody splatné 16. 4.2022 budou vypláceny ve čtvrtek 14.4.2022  a důchody splatné 18. dubna 2022 budou vypláceny v úterý 19. dubna 2022.