Smuteční oznámení paní Anežky Molkové

 

Smuteční oznámení paní Žofie Tkadlecové

 

Smuteční oznámení pana Josefa Trochty

 

Smuteční oznámení pana Josefa Lišky

 

Smuteční oznámení pana Jaroslava Hajdíka

 

Smuteční oznámení paní Františky Šutové

Smuteční oznámení pana Jaroslava Dorničáka

 

 

Smuteční oznámení paní Emilie Bogarové, rozené Matůšové, rodačky z Francovy Lhoty

 

Smuteční oznámení paní Marie Smolíkové

Smuteční oznámení paní Marie Šulákové

 

Smuteční oznámení pana Aloise Bednáře

 

Smuteční oznámení pana Ladislava Vrány

Smuteční oznámení pana Aloise Krajči

Smuteční oznámení paní Jarmily Válkové

Smuteční oznámení pana Vladimíra Sáblíka

 

Smuteční oznámení paní Věry Filákové

 

Smuteční oznámení paní Anny Válkové

 

Smuteční oznámení pana Jaroslava Válka

Smuteční oznámení pana Aloise Žídka

Smuteční oznámení pana Karla Matůše

Smuteční oznámení pana Františka Zimka

Smuteční oznámení pana Antonína Juráně

Smuteční oznámení pana Františka Sukupa

Smuteční oznámení pana Jaroslava Mačka

Smuteční oznámení pana Josefa Černockého

Smuteční oznámení paní Emilie Šutové

Smuteční oznámení pana Jaroslava Válka

Smuteční oznámení paní Františky Šutové

Smuteční oznámení pana Stanislava Rösnera

 

Smuteční oznámení paní Drahomíry Šulákové

 

Smuteční oznámení pana Aloise Tkadlece

 

 

 

Smuteční oznámení pana Františka Matušince

 

Smuteční oznámení pana Miroslava Zádrapy

 

Smuteční oznámení pana Antonína Matušince

 

 

Smuteční oznámení pana Karla Garguláka

Smuteční oznámení paní Jiřiny Klišové

 

Smuteční oznámení pana Ladislava Zádrapy

 

Smuteční oznámení pana Antonína Jančára

Smuteční oznámení pana Miloslava Juráně

 

 

Smuteční oznámení paní Anežky Černocké

 

Smuteční oznámení paní Terezie Hamarové

 

Smuteční oznámení pana Pavla Kvasnici

 

Smuteční oznámení pana Josefa Brlici – rodáka z Fr. Lhoty

 

Smuteční oznámení paní Ludmily Vráželové – bývalé kronikářky místní části Pulčín

 

 

Smuteční oznámení paní Emilie Filákové

 

Smuteční oznámení paní Marie Lažové

 

Smuteční oznámení paní Anežky Kindlové

 

Smuteční oznámení pana Jaroslava Pikálka

 

Smuteční oznámení pana Miroslava Šipinky

 

Smuteční oznámení paní Ludmily Juráňové