100 let SDH Francova Lhota

Otevření knihovny

Kácání mája

Tradiční obchůzka Mikuláše a čertovské družiny 4.12.2020

Mlácení obilí 8.10.2020

Výstava hub 2020

Pouť 6.9.2020

Otevírání KD a pasování prvňáčků 5.9.2020

Dožínky a farní den 30.8.2020

První svaté přijímání 28.6.2020

Letecké video Francova Lhota 2020

Podívejte se na naši obec z letadla.

Boží Tělo 14.6.2020

Noc kostelů 12. 6. 2020

Pouť ke svatému duchu na Pulčinách

Pochod Makyta 2020

Z práce našich zaměstnanců 2020

Oprava břehu potoka v kočičině

Nové kontejnerové stání u KD

Opravy kanalizace

Opravy/reklamace ČŘB II

Oprava cest na paseky

Oprava hasičské zbrojnice Pulčín

Natírání střechy na mateřské školce

Oprava plotu a koryta potoka u Bučků

Úprava zeleně v obci

Odstranění nábytku v chemicko-fyzikální učebně jako příprava na renovaci

Venkovní úpravy okolí školy

Venkovní výsadba do truhlíků na mosty

Vymalování kuchyně školka

Oprava IC Pulčín

Čištění kanalizace a její kontrola pro reklamace

Oprava tříd a stropů ve škole

Výstavba skladovacích prostor ve škole

Úklid po zimě

 

 

Fašanky 21. a 22. 2. 2020

Historické fotografie z obce

Francovolhotský kyseláč

V sobotu 18.1.2020 se konal 15. ročník Francovolhotského kyseláče.

Bylo 35 vzorků nakládaných hub,  ti nejlepší získali shodně po 30ti bodech, takže se losovalo a pořadí bylo následující:

1. místo Vojtěch Kabrhel, 2. místo získal soutěžící z Brumova, Zdeněk Konečný,  3. místo Miluše Sucháčková, cenu přebíral Karel Sucháček.

Slivovice bylo 20 vzorků,  1. místo získal Karel Filák, o druhé a třetí místo se losovalo – 2. byl Jindřich Šeliga a třetí Karel Matůš.

Tříkrálová sbírka 11.1.2020

Novoroční výstup na rozhlednu – 20. ročník

Živý betlém 23.12.2019

Koledování dětí z MŠ 12. 12. 2019

Česko zpívá koledy a rozsvícení vánočního stromu 2019

Mikulášská obchůzka 2019

Benefiční vánoční koncert 1.12.2019

Šance o. p. s. při hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci uspořádalo v neděli 1.prosince 2019 tradiční vánoční benefiční koncert v kostele sv. Štěpána. Vystoupil pěvecký sbor Valentin Příbor,  na varhany hrál Pavel Rybka.

 

Vítání občánků – 24. 11. 2019

 

Obec z letadla 2019

Snímky obce z podzimu 2019

Výstava hub

V restauraci Ranč u Zvonu se v neděli 15.9.2019 konal 15. ročník Výstavy hub. Výstava byla přístupná i v pondělí 16.9.2019

Mlácení obilí 13.9.2019

Žáci 3. třídy s paní učitelkou Ludmilou Ptáčkovou, otcem Stanislavem a za pomoci ochotných dobrovolníků vymlátili obilí z Trochtova pole.

Pouť ve Francově Lhotě

První neděli v září, tj. 2.9.2019, se ve Francově Lhotě konala pouť.

 

 

Dožínky 2019

Dožínky na Trochtově poli se v rámci projektu Od zrníčka ke chlebíčku konaly v neděli 25.8.2019. Akci pořádá Valašská nadace a Farní úřad hlavně pro děti nastupující do třetí třídy. Za zvuku lidových písní a harmoniky se sklidila část obilí. Následovala děkovná mše svatá u muzea.

Amfolkfest 2019

Velká voda 2019

Z práce našich zaměstnanců 2019

Rekonstrukce KD

Projekt rekonstrukce kulturního domu Francova Lhota je spolufinancován z OPŽP (registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008685)  na zateplení budovy částkou 1 874 597 Kč.

 

Předpokládaná celková cena rekonstrukce je dle výběrového řízení: 17 334 461,- Kč bez DPH.

Vítěz výběrového řízení : Navláčil stavební firma s.r.o

 

Foto z rekonstrukce a vizualizace výsledku:

Letecké snímky obce

Pulčínské ledopády

Společenské akce

Obecní foto