Den matek 8.5.2022

43 ročník na pomoc Pulčinským skalám- Organizátor Jaromír Navrátil, účast cca 30 pracujících. Věkový průměr  účastníků byl  45 -50 roků. Dobrovolníci pracovali na  vystřihávání náletů kolem jalovců, úklid odpadků v údolí, likvidace výmladků kolem cesty ke skalám v délce cca 80 m po obou stranách. Byla provedena oprava horské vpustě nad potokem (u informační cedule), která byla zničena při loňském kácení. Na pravé straně to nešlo úplně, protože tam jsou zarostlé dráty od oplocení a sekalo to křoviňák. Dřevní hmota byla odvezena traktorem na tábořiště – bezúplatně! Obec umožnila bezúplatné ubytování pracovníků na Infocentru, stejně tak i majitel hospody “U Wiliho” v rámci svých možností.

V sobotu 18. září proběhla v budově školy na Pulčíně vernisáž fotografiií pana Hájka z Horní Lidče a křest knihy paní Kopecké z Francovy Lhoty.

Výstava hub 2020

Oprava břehu potoka v kočičině

Nové kontejnerové stání u KD

Opravy kanalizace

Opravy/reklamace ČŘB II

Oprava cest na paseky

Oprava hasičské zbrojnice Pulčín

Natírání střechy na mateřské školce

Oprava plotu a koryta potoka u Bučků

Úprava zeleně v obci

Odstranění nábytku v chemicko-fyzikální učebně jako příprava na renovaci

Venkovní úpravy okolí školy

Venkovní výsadba do truhlíků na mosty

Vymalování kuchyně školka

Oprava IC Pulčín

Čištění kanalizace a její kontrola pro reklamace

Oprava tříd a stropů ve škole

Výstavba skladovacích prostor ve škole

Úklid po zimě

 

 

Kočičina 1937

V sobotu 18.1.2020 se konal 15. ročník Francovolhotského kyseláče.

Bylo 35 vzorků nakládaných hub,  ti nejlepší získali shodně po 30ti bodech, takže se losovalo a pořadí bylo následující:

1. místo Vojtěch Kabrhel, 2. místo získal soutěžící z Brumova, Zdeněk Konečný,  3. místo Miluše Sucháčková, cenu přebíral Karel Sucháček.

Slivovice bylo 20 vzorků,  1. místo získal Karel Filák, o druhé a třetí místo se losovalo – 2. byl Jindřich Šeliga a třetí Karel Matůš.

Tříkrálová sbírka 11.1.2020

Šance o. p. s. při hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci uspořádalo v neděli 1.prosince 2019 tradiční vánoční benefiční koncert v kostele sv. Štěpána. Vystoupil pěvecký sbor Valentin Příbor,  na varhany hrál Pavel Rybka.

 

 

Snímky obce z podzimu 2019

Pohled na obec od Horní LidčePůlčín celkový pohledZápůlčinskoV popředí stolárna a paseky v jaměPohled na horní číst obcepohled na okolí školy
Okolí školyhasičská zbrojnicezákladní školakostel se hřbitovemkostel

V restauraci Ranč u Zvonu se v neděli 15.9.2019 konal 15. ročník Výstavy hub. Výstava byla přístupná i v pondělí 16.9.2019

Žáci 3. třídy s paní učitelkou Ludmilou Ptáčkovou, otcem Stanislavem a za pomoci ochotných dobrovolníků vymlátili obilí z Trochtova pole.

První neděli v září, tj. 2.9.2019, se ve Francově Lhotě konala pouť.

foto z pouti ze dne 2. 9. 2019foto z pouti ze dne 2. 9. 2019foto z pouti ze dne 2. 9. 2019
foto z pouti ze dne 2. 9. 2019foto z pouti ze dne 2. 9. 2019foto z pouti ze dne 2. 9. 2019
foto z pouti ze dne 2. 9. 2019foto z pouti ze dne 2. 9. 2019foto z pouti ze dne 2. 9. 2019
foto z pouti ze dne 2. 9. 2019

 

 

Dožínky na Trochtově poli se v rámci projektu Od zrníčka ke chlebíčku konaly v neděli 25.8.2019. Akci pořádá Valašská nadace a Farní úřad hlavně pro děti nastupující do třetí třídy. Za zvuku lidových písní a harmoniky se sklidila část obilí. Následovala děkovná mše svatá u muzea.

  • úprava zeleně,
  • nově umístěný znak,
  • oprava kanalizace u mateřské školky,
  • úklid silnic po zimě,
  • nové odvodňovací prvky.
  • velkoobjemový odpad,
  • nové vybavení školní jídelny
  • ořez stromů,
odstraňování větví před školouodstraňování větví před školouodstraňování větví před školouodstraňování větví před školou