Výstava hub 3.10.2022

1.10.2022 proběhl 44. ročník akce na podporu Pulčinských skal. Díky opravdu velmi nepříznivému počasí se zúčastnilo méně lidí než v minulých ročnících. Tentokrát nás bylo jen 15. Ale i přes to a přes nepřízeň počasí, kdy střídavě pršelo a siholilo, jsme odpracovali 50 hodin na údržbě jalovcové louky na Mowaně ( pod studánkou) – záměrně používám starý trampský název. Téměř veškerou vytěženou hmotu jsme dokázali i v tom mokru spálit. Věkový průměr účastníků byl hrubo nad padesát let, 2x nad sedmdesát,  6x nad šedesát,  3x nad padesát. Děkujeme za příspěvek na pivo a podporu, kterou nám obec vyjadřuje a poskytuje.

43 ročník na pomoc Pulčinským skalám- Organizátor Jaromír Navrátil, účast cca 30 pracujících. Věkový průměr  účastníků byl  45 -50 roků. Dobrovolníci pracovali na  vystřihávání náletů kolem jalovců, úklid odpadků v údolí, likvidace výmladků kolem cesty ke skalám v délce cca 80 m po obou stranách. Byla provedena oprava horské vpustě nad potokem (u informační cedule), která byla zničena při loňském kácení. Na pravé straně to nešlo úplně, protože tam jsou zarostlé dráty od oplocení a sekalo to křoviňák. Dřevní hmota byla odvezena traktorem na tábořiště – bezúplatně! Obec umožnila bezúplatné ubytování pracovníků na Infocentru, stejně tak i majitel hospody “U Wiliho” v rámci svých možností.

V sobotu 18. září proběhla v budově školy na Pulčíně vernisáž fotografiií pana Hájka z Horní Lidče a křest knihy paní Kopecké z Francovy Lhoty.

Výstava hub 2020

Oprava břehu potoka v kočičině

Nové kontejnerové stání u KD

Opravy kanalizace

Opravy/reklamace ČŘB II

Oprava cest na paseky

Oprava hasičské zbrojnice Pulčín

Natírání střechy na mateřské školce

Oprava plotu a koryta potoka u Bučků

Úprava zeleně v obci

Odstranění nábytku v chemicko-fyzikální učebně jako příprava na renovaci

Venkovní úpravy okolí školy

Venkovní výsadba do truhlíků na mosty

Vymalování kuchyně školka

Oprava IC Pulčín

Čištění kanalizace a její kontrola pro reklamace

Oprava tříd a stropů ve škole

Výstavba skladovacích prostor ve škole

Úklid po zimě

 

 

Kočičina 1937

V sobotu 18.1.2020 se konal 15. ročník Francovolhotského kyseláče.

Bylo 35 vzorků nakládaných hub,  ti nejlepší získali shodně po 30ti bodech, takže se losovalo a pořadí bylo následující:

1. místo Vojtěch Kabrhel, 2. místo získal soutěžící z Brumova, Zdeněk Konečný,  3. místo Miluše Sucháčková, cenu přebíral Karel Sucháček.

Slivovice bylo 20 vzorků,  1. místo získal Karel Filák, o druhé a třetí místo se losovalo – 2. byl Jindřich Šeliga a třetí Karel Matůš.

Tříkrálová sbírka 11.1.2020

Šance o. p. s. při hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci uspořádalo v neděli 1.prosince 2019 tradiční vánoční benefiční koncert v kostele sv. Štěpána. Vystoupil pěvecký sbor Valentin Příbor,  na varhany hrál Pavel Rybka.