Úklid okolo skal 2021

43 ročník na pomoc Pulčinským skalám- Organizátor Jaromír Navrátil, účast cca 30 pracujících. Věkový průměr  účastníků byl  45 -50 roků. Dobrovolníci pracovali na  vystřihávání náletů kolem jalovců, úklid odpadků v údolí, likvidace výmladků kolem cesty ke skalám v délce cca 80 m po obou stranách. Byla provedena oprava horské vpustě nad potokem (u informační cedule), která byla zničena při loňském kácení. Na pravé straně to nešlo úplně, protože tam jsou zarostlé dráty od oplocení a sekalo to křoviňák. Dřevní hmota byla odvezena traktorem na tábořiště – bezúplatně! Obec umožnila bezúplatné ubytování pracovníků na Infocentru, stejně tak i majitel hospody “U Wiliho” v rámci svých možností.

Vernisáž pana Hájka a křest knihy paní Kopecké – Pulčín

V sobotu 18. září proběhla v budově školy na Pulčíně vernisáž fotografiií pana Hájka z Horní Lidče a křest knihy paní Kopecké z Francovy Lhoty.

100 let SDH Francova Lhota

Otevření knihovny

Kácání mája

Tradiční obchůzka Mikuláše a čertovské družiny 4.12.2020

Mlácení obilí 8.10.2020

Výstava hub 2020

Pouť 6.9.2020

Otevírání KD a pasování prvňáčků 5.9.2020

Dožínky a farní den 30.8.2020

První svaté přijímání 28.6.2020

Letecké video Francova Lhota 2020

Podívejte se na naši obec z letadla.

Boží Tělo 14.6.2020

Noc kostelů 12. 6. 2020

Pouť ke svatému duchu na Pulčinách

Pochod Makyta 2020

Z práce našich zaměstnanců 2020

Oprava břehu potoka v kočičině

Nové kontejnerové stání u KD

Opravy kanalizace

Opravy/reklamace ČŘB II

Oprava cest na paseky

Oprava hasičské zbrojnice Pulčín

Natírání střechy na mateřské školce

Oprava plotu a koryta potoka u Bučků

Úprava zeleně v obci

Odstranění nábytku v chemicko-fyzikální učebně jako příprava na renovaci

Venkovní úpravy okolí školy

Venkovní výsadba do truhlíků na mosty

Vymalování kuchyně školka

Oprava IC Pulčín

Čištění kanalizace a její kontrola pro reklamace

Oprava tříd a stropů ve škole

Výstavba skladovacích prostor ve škole

Úklid po zimě

 

 

Fašanky 21. a 22. 2. 2020

Historické fotografie z obce

Francovolhotský kyseláč

V sobotu 18.1.2020 se konal 15. ročník Francovolhotského kyseláče.

Bylo 35 vzorků nakládaných hub,  ti nejlepší získali shodně po 30ti bodech, takže se losovalo a pořadí bylo následující:

1. místo Vojtěch Kabrhel, 2. místo získal soutěžící z Brumova, Zdeněk Konečný,  3. místo Miluše Sucháčková, cenu přebíral Karel Sucháček.

Slivovice bylo 20 vzorků,  1. místo získal Karel Filák, o druhé a třetí místo se losovalo – 2. byl Jindřich Šeliga a třetí Karel Matůš.

Tříkrálová sbírka 11.1.2020

Novoroční výstup na rozhlednu – 20. ročník

Živý betlém 23.12.2019

Koledování dětí z MŠ 12. 12. 2019

Česko zpívá koledy a rozsvícení vánočního stromu 2019

Mikulášská obchůzka 2019

Benefiční vánoční koncert 1.12.2019

Šance o. p. s. při hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci uspořádalo v neděli 1.prosince 2019 tradiční vánoční benefiční koncert v kostele sv. Štěpána. Vystoupil pěvecký sbor Valentin Příbor,  na varhany hrál Pavel Rybka.

 

Vítání občánků – 24. 11. 2019

 

Obec z letadla 2019

Snímky obce z podzimu 2019

Výstava hub

V restauraci Ranč u Zvonu se v neděli 15.9.2019 konal 15. ročník Výstavy hub. Výstava byla přístupná i v pondělí 16.9.2019

Mlácení obilí 13.9.2019

Žáci 3. třídy s paní učitelkou Ludmilou Ptáčkovou, otcem Stanislavem a za pomoci ochotných dobrovolníků vymlátili obilí z Trochtova pole.

Pouť ve Francově Lhotě

První neděli v září, tj. 2.9.2019, se ve Francově Lhotě konala pouť.

 

 

Dožínky 2019

Dožínky na Trochtově poli se v rámci projektu Od zrníčka ke chlebíčku konaly v neděli 25.8.2019. Akci pořádá Valašská nadace a Farní úřad hlavně pro děti nastupující do třetí třídy. Za zvuku lidových písní a harmoniky se sklidila část obilí. Následovala děkovná mše svatá u muzea.

Amfolkfest 2019

Velká voda 2019

Z práce našich zaměstnanců 2019

Rekonstrukce KD

Projekt rekonstrukce kulturního domu Francova Lhota je spolufinancován z OPŽP (registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008685)  na zateplení budovy částkou 1 874 597 Kč.

 

Předpokládaná celková cena rekonstrukce je dle výběrového řízení: 17 334 461,- Kč bez DPH.

Vítěz výběrového řízení : Navláčil stavební firma s.r.o

 

Foto z rekonstrukce a vizualizace výsledku:

Letecké snímky obce

Pulčínské ledopády

Společenské akce

Obecní foto