Hlášení rozhlasu z 19.4.2021

Farma Gazda Bohumín bude v úterý 20. dubna 2021 v 8.30 hodin u obecního úřadu prodávat nosné kuřice, káčata, husokáčata mulard, housata, brojlerová kuřátka, krmivo, vitamíny a doplňky pro drůbež.  Drůbež lze předem objednat na telefonu 602 715 811 anebo na www.prodejdrubeze.cz.

 

Hlášení rozhlasu ze 16.4.2021

 

Oznamujeme, že v  naší obci na prostranství před nákupním střediskem probíhá svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.   Odpad rozdělujte do kontejnerů dle druhu – kontejnery budou označeny cedulemi.  V místní části Pulčín budou kontejnery přistaveny v sobotu 17.dubna 2021 kolem osmé hodiny ranní. Kontejnery budou odvezeny v pondělí 19. dubna 2022 v 10.00 hodin.

 

Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů i kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční ve středu 21. dubna 2021.

 

Cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč,

cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč,

cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč.

 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Hlášení rozhlasu ze 14.4.2021

Oznamujeme, že od dnešního dne 16.00 hodin bude v  naší obci na prostranství před nákupním střediskem probíhat svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.   Odpad rozdělujte do kontejnerů podle druhu.  Dodatečně bude upřesněno, kdy budou kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad umístěny i v místní části Pulčín.

 

 

Smuteční oznámení pana Ladislava Vrány

Hlášení rozhlasu ze 13. 4. 2021

MUDr. Libor Sokola, praktický lékař v Horní Lidči, oznamuje, že ve čtvrtek 15. dubna 2021 nebude ordinovat, zastupovat jej bude MUDr. Lukáš Musil.

 

Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů i kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční ve středu 21. dubna 2021.

 

Cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč,

cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč,

cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč.

 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.

Hlášení rozhlasu z 12.4.2021

Dnes od 9:10 hod. do 9:30 hod.  bude soukromá firma z Jižní Moravy u obecního úřadu prodávat:

brambory konzumní za 9Kč/1Kg – v 15ti kilovém nebo 25ti kilovém balení  (odrůdy: Marabel, Anuschka, Gala, Soraya, Laura, Red Anna), brambory sadbové za 10 Kč/kg, cibule za 12 Kč/kg, čerstvý česnek, jablka od 19 Kč/kg (velký výběr odrůd), čerstvý květák, kořenovou zeleninu, Hlívu Ústřičnou, žampióny, citrusové plody, hroznové víno a další ovoce i zeleninu dle aktuální nabídky, fazole Becok – 135 Kč/kg, český med, uzené sýry, ovocná vína, sirupy, nakládanou zeleninu a čerstvá vejce za 2,50 Kč/kus. Dále nabízí velký výběr bonbónů a čokolád.

 

Hlášení rozhlasu ze 7.4.2021

Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve čtvrtek 8. dubna 2021 v 11.00 hodin u nákupního střediska a od 11.15 hodin u obecního úřadu  prodávat konzumní brambory z Vysočiny – 10Kč/kg, česnek, cibuli za 12 Kč/kg, jablka od 19 Kč/kg, hrušky, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce i zeleninu, český med a olejové svíčky. Firma dále nabízí sazenice bylinek a skalniček.

 

Hlášení rozhlasu ze 6.4.2021

Soukromá firma Moravos bude ve středu 7. dubna 2021  v 9.55 hodin u nákupního střediska a v 10.15 hodin u obecního úřadu prodávat koření, krmiva pro domácí zvířata, drogerii, konzumní brambory a jiné zboží.

 

 

Hlášení rozhlasu z 31.3.2021

MUDr. Lukáš Musil oznamuje, že ve čtvrtek 1. dubna 2021 nebude ordinovat, zastupovat jej bude MUDr. Libor Sokola.

 

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 1. dubna 2021  ve 14:00  hod u obecního úřadu prodávat kuřice, chovné kohouty, slepice ve snášce , krmivo pro nosnice i králíky a vitamínové doplňky,

dále budou vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

 

Studénka drůbež  bude v pátek, 2. dubna 2021 od 10.30 hodin do 10.45 hodin u obecního úřadu podávat kuřice různých barev – stáří 22 týdnů, chovné kohouty, krmné směsi a vitamíny.

 

 

Historické prameny o obci

Zmínky o Francově Lhotě lze nalézt v různých archivních záznamech, a tyto bychom zde rádi ukázali.

Nejstarší zmínka je v zemských deskách

 

Při dělení Brumovského panství byly sepsány i jednotlivé majetky tzv. Urbáře. Nejstarší zachovaný je z roku 1659 (http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/urb01/docs/URB01-69.htm), jeho opis uložen také v archivu  (http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/g371/docs/G0371-56.htm). V tomto urbáři není popsána Francova Lhota, ale Valašská Senice, ke které náleželo i “Dvořisko” a toto je zde popsané. Francova Lhota patřila do jiného panství a váže se k ní  původní urbář z roku 1979 ,v archivu lze nalézt jeho opis (http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/g371/docs/G0371-60.htm).

Popis Dvořiska:

Ku dvoru Francovskému přináležejí role, louky, a lesy, sepsané dne 1. Juni 1670. Tímto pořádkem:

Za dvorem zahrada s stromovím rozličným, na téže zahradě štěpnica, kde stromoví rozličného ovoce se nachází od meze Jana Trochtového. Po druhé straně dvorů se zahrady ???, meze Juříkovej dolů až do louky.

Na příčné hony zasetý jest oves, pode toho žito jaré.  Na  ??? za příčkami zaseté žito jaré a oves, s horní strany jest žito ozimé.

Na druhých honech žito jaré a oves zasetý jest. Z horní strany zaseté ozimné ??? Sablíkův a ječmen se žitem jarým. Na středních honách hore k háju jest zasetý oves. velkých čt?? z horní strany Sablíkového žita kůsek, pode toho oves. Za hájem kraj veliké úlehla vždy až do chotáru Pulčínského. Od chotáru Pulčinského  a meze Jana Trochového na východ slunce úlehle všecky až k štěpnici nad dvorem.

Louky prostředkem mezi těma rolami, od dvoru ??? až po jedlový háj leží mezi lukami rozličné stromoví potřebné…

 

Dalšími důležitými zdroji jsou lánské rejstříky – soupisy vlastníků půdy z let 1656-1670 (http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/d1/docs/D0001-304.htm). Zde je uvedeno u mnoha osob, že jejich otcové byli odvlečení tatary kolem roku 1663. Po tatarských vpádech zde dělali nájezdy i slováci, na které si obyvatelé obce stěžovali z let 1674,  (https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/120296/SpisyFF_147-1969-1_8.pdf?sequence=1 Orig. StA Brno M 21 F 1.)

Posledním důležitým zdrojem informací jsou i matriky, které vedli narození svatby a úmrtí jednotlivých obyvatel obce. Tyto matriky pro naši obec jsou uloženy v archivu v Opavě s nejstarčí matrikou datovanou od roku 1688 pro obce Horní Lideč, Lidečko, Střelná, Pulčín, Jelikož Francova Lhota byla v té době farností Lidečko (Sbírka opisů matrik řím.kat.fara Lidečko- kart.6952, psáno latinsky – https://digi.archives.cz/da/Zoomify.action?entityRef=%28%5En%29%28%28%28localArchiv%2C%5En%2Chot_%29%28unidata%29%29%28411577%29%29&scanIndex=0)

Přesný záznam vlastníků parcel je uveden v indikačních skicách a císařských otiscích, které byly pro Francovu Lhotu vyhotoveny v letech 1828 (https://www.mza.cz/indikacniskici/skica/detail/MOR054718280)  a 1879 (https://www.mza.cz/indikacniskici/skica/detail/MOR054718790). Toto je také počátek katastrální mapy obce, kdy se mnoho parcel zachovalo až do současnosti. Číslování parcel bylo provedeno od severovýchodního cípu (od Vlčičky a Bechova po východní straně údolí směrem na jih, a poté po druhé straně potoka směrem na sever). Domy byly číslovány opačně od jihu proti směru hodinových ručiček. Je zde zaznamenáno 130 domů, převážně dřevněných.

 

Hlášení rozhlasu z 30.3.2021

Rybářství Dujsík bude zítra od 14.30 hodin u obecního úřadu prodávat živé ryby. V nabídce je kapr, amur, siven a pstruh. Na požádání lze ryby vykuchat.

Vedoucí pošty oznamuje změnu výplatních termínů důchodů. Důchody splatné 2. dne v měsíci se budou vyplácet již ve čtvrtek 1. dubna 2021 a důchody splatné 4. a 6. dne v měsíci se budou vyplácet až v úterý 6. dubna 2021.

Farma Gazda Bohumín nabízí nosné kuřice před snůškou, krmivo pro slepice, vitamíny a doplňky pro drůbež.  Firma upozorňuje zákazníky, že je nutné drůbež předem objednat. Objednávky přijímají na telefonu 602 715 811 anebo přes www.prodejdrubeze.cz. Výdej objednávek se uskuteční ve středu 31. března 2021 v 8:30 hodin u obecního úřadu.

Hlášení rozhlasu z 29.3.2021

Vedoucí pošty oznamuje změnu výplatních termínů důchodů. Důchody splatné 2. dne v měsíci se budou vyplácet již ve čtvrtek 1. dubna 2021 a důchody splatné 4. a 6. dne v měsíci se budou vyplácet až v úterý 6. dubna 2021.

Farma Gazda Bohumín nabízí nosné kuřice před snůškou, krmivo pro slepice, vitamíny a doplňky pro drůbež.  Firma upozorňuje zákazníky, že je nutné drůbež předem objednat. Objednávky přijímají na telefonu 602 715 811 anebo přes www.prodejdrubeze.cz. Výdej objednávek se uskuteční ve středu 31. března 2021 v 8:30 hodin u obecního úřadu.

 

 

Hlášení rozhlasu z 26.3.2021

Oznamujeme, že o půlnoci z 26. března na 27. března 2021 začíná Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Do 9. dubna 2021 má každý  možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21 na Google Play nebo App Store.  K přihlášení je nutný osobní doklad – občanský průkaz nebo pas a datum narození.   Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář, jehož distribuci budou zajišťovat sčítací komisaři. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně jako doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel. Sčítací komisaři nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50.   Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.  Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.  Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz

Hlášení rozhlasu z 24.3.2021

Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve čtvrtek 25. března 2021 v 11:00 hodin u nákupního střediska a v 11:15 hodin u obecního úřadu prodávat certifikované sadbové brambory z Vysočiny, cibuli sazečku, česnek, konzumní brambory – 10Kč/kg, cibuli po 12 Kč/kg, jablka od 19 Kč/kg, hrušky, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med. Řidič přijímá objednávky na sadbové brambory na telefonním čísle: 777 897 272

Hlášení rozhlasu z 23.3.2021

Firma Studénka drůbež bude ve středu 24. března 2021 od 10.30 hodin do 10.45 hodin u obecního úřadu prodávat  kuřice různých barev – stáří 22 týdnů, chovné kohouty, krmné směsi, vitamíny, cibule a brambory.

 

Smuteční oznámení pana Aloise Krajči

Strom života – mobilní hospic

Mobilní hospic Strom života poskytuje vysoký standard specializovaných zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů.

DEVĚTSIL – domácí hospis

Domácí hospicová péče je určena rodinám, případně jiným blízkým osobám, které se rozhodly pečovat o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí.

Hlášení rozhlasu ze 17.3.2021

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 18. března 2021 ve 14:00  hod. u obecního úřadu prodávat kuřice, chovné kohouty, slepice ve snášce, krmivo pro nosnice i králíky a vitamínové doplňky.

Také budou vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

Smuteční oznámení paní Jarmily Válkové

Hlášení rozhlasu ze 16.3.2021

Kamenictví Střelná bude dnes 16. března 2021 od 13.00 hodin do 15.00 hodin  na místním hřbitově  přijímat objednávky pro rok 2021 na kamenické práce. Objednávky přijímají i na telefonním čísle 603 314 091.

 

Hlášení rozhlasu z 15.3.2021

 

Soukromá firma z Jižní Moravy bude dnes od 9:50 hod. do 10:10 hod. u kulturního domu prodávat brambory konzumní za 9Kč/1Kg  v 15Kg nebo 25Kg balení (odrůdy Marabel, Anuschka, Gala, Soraya, Laura, Red Anna), brambory sadbové za 10Kč/1Kg, cibule za 12Kč/1Kg, slovenský česnek, jablka od 19Kč/1Kg (firma nabízí velký výběr odrůd), dále čerstvý květák, brokolici, kořenovou zeleninu, citrusové plody, hroznové víno a další ovoce a zeleninu dle aktuální nabídky, fazole Becok – za 135Kč/1Kg, český med, uzené sýry, ovocná vína, sirupy a čerstvá vejce. Také nabízí velký výběr bonbonu a čokolád.

 

 

Hlášení rozhlasu z 11.3.2021

Zelenina Juvita Uherský Brod bude dnes v 11.00 hodin u nákupního střediska a v 11.15 hodin u obecního úřadu prodávat certifikované sadbové brambory z Vysočiny, cibuli sazečku,  česnek, konzumní brambory za 10Kč/kg, cibuli za 12 Kč/kg, jablka od 19 Kč/kg, hrušky, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu.

Dále nabízí český med.

Řidič přijímá objednávky na sadbové brambory na telefonním čísle: 777 897 272 .

 

Soukromá firma z Jižní Moravy bude v pondělí 15.března a v úterý 16. března 2021 rozvážet po předchozí telefonické objednávce až do domu tento sortiment: 

brambory konzumní za 9Kč/1Kg  – v 15Kg nebo 25Kg balení (odrůdy: Marabel, Anuschka, Gala, Soraya, Laura ,Red Anna),

brambory sadbové za 10Kč /1Kg,

cibule sazečka,

cibule za 12Kč/1Kg v 10Kg balení, Slovenský česnek (10 palic za 170Kč ), jablka od 19Kč/1Kg (nabízí velký výběr odrůd),

ovocno- zeleninové bedýnky od 250 Kč,

fazole Becok 135Kč/1Kg, Český med, uzené sýry, ovocná vína, sirupy a čerstvá vejce – cena 2,50 Kč za kus . Dále nabízí velký výběr bonbonu a čokolád. Objednávky přijímá firma na tel.čísle : 603 873 614  nebo 736 127 257

Při objednávce nad 500Kč rozvoz zdarma.

 

Hlášení rozhlasu z 9.3.2021

Soukromá firma Moravos bude ve středu 10. března 2021 v 9.55 hodin u nákupního střediska a v 10.15 hodin u Obecního úřadu prodávat koření, krmiva pro domácí zvířata, drogerii, konzumní brambory a jiné zboží.

Hlášení rozhlasu z 8. 3. 2021

Pan doktor Lukáš Musil oznamuje, že pro složitou a zdlouhavou administrativu bude registrace k očkování pro občany starší 70 let  probíhat písemnou formou. V „Přihlášce k očkování proti COVIDU” si sami zájemci nebo jejich příbuzní vyplní všechny informace nutné k registraci a vyplněnou přihlášku přinesou do ordinace. Přihlášky se budou zpracovávat po pracovní době. Telefonní linky jsou přetížené a zapisování všech informací by zabralo mnoho času a často by byly nutné opětovné telefonáty.

Přihlášky k očkování proti COVIDU-19  jsou k dispozici u obecního úřadu i  na webových stránkách obce. Přihlášku si tak může každý zájemce o očkování stáhnout, vytisknout a vyplněnou dodat do ordinace MUDr. Musila.

Až budou doručeny vakcíny, budete telefonicky kontaktováni pro upřesnění termínu očkování. K samotnému očkování je nutné s sebou přinést také vyplněný „Informovaný souhlas s očkováním“ a „Dotazník před očkováním“, což urychlí administrativu.

Formuláře „Informovaného souhlasu s očkováním“ i „Dotazník před očkováním“ jsou také k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce.

Studénka drůbež bude v úterý  9. března 2021 v 10.30 hodin u obecního úřadu prodávat kuřice různých barev – stáří 22 týdnů, chovné kohouty, krmné směsi, vitamíny, konzumní brambory a cibule.

Pálenice ve Valašských Příkazech ukončí sezonu pálení ovocných destilátů dne 15. března 2021. Bližší informace získáte na telefonním čísle 792 423 522.

Spodní prodejna Jednoty ve Francově Lhotě oznamuje, že od úterý 9. března do pátku 12. března 2021 včetně bude otevřena pouze od 6.30 hodin do 13.30 hodin.

Hlášení rozhlasu z 5. 3. 2021

MUDr. Musil Lukáš  oznamuje, že ve dnech od pondělí 8. března  do středy 10. března 2021 nebude ordinovat, akutní pacienty ošetří MUDr. Sokola Libor.

 

 

Hlášení rozhlasu z 3.3.2021

Upozorňujeme občany, že z důvodu provedení nutné opravy bude asi na půl hodiny (od 11.00 hodin do 11.30 hodin)  přerušena dodávky pitné vody z vodovodu Krajčovec.

 

Hlášení rozhlasu z 2.3.2021

S ohledem na aktuální opatření v souvislosti s pandemií koronaviru upozorňujeme občany, že cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.

Při cestách mimo okres do zaměstnání potřebujete potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvu nebo zaměstnanecký průkaz.

Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí  formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Formuláře jsou k vyzvednutí na obecním úřadě, k vytisknutí na webových stránkách obce nebo na webu ministerstva vnitra. Je dobré mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).

Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu, a to pouze v nezbytném počtu osob.

Platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce alespoň chirurgickou roušku. Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti.

Na místech, kde je větší koncentrace lidí, například v prodejnách, provozovnách a dopravě je povinný respirátor.

Procházky do přírody a sportování jsou možné za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště.

 

Společnost Weekamp Doors, s. r. o., se sídlem v Lačnově, rozšiřuje výrobu a hledá nové zaměstnance na různé pracovní pozice do výroby.

Nabízí:

perspektivní a stabilní práci u zahraniční firmy

zajímavé mzdové podmínky

příplatek za práci přesčas 50%

příspěvek na stravování v plné výši, příspěvek na dopravu, stravenky

právní poradenství zdarma

možnost zvýhodněného mobilního tarifu a další benefity

práci ve 2 – směnném provozu

Praxe ani vyučení v oboru není podmínkou. Firma očekává aktivní přístup k práci a chuť pracovat. Nástup možný ihned.

Zájemci se mohou hlásit telefonicky na tel. čísle 601 130 900 nebo emailem: info@weekamp-doors.cz

Smuteční oznámení pana Vladimíra Sáblíka

 

Hlášení rozhlasu z 26.2.2021

V sobotu 27. února 2021  proběhne přímý prodej ovoce a zeleniny. Firma Velič nabízí brambory žluté, cibule, česnek, jablka, hrušky, mandarinky a jiné.  Prodej se uskuteční od 9:50 hodin  do 10:05 hodin u kulturního domu.  Během přejezdu může dojít ke zpoždění.

Vedoucí spodní prodejny Jednoty ve Francově Lhotě oznamuje, že v pondělí, 1.3.2021 bude prodejna otevřena od 6:30 hodin do 16.30 hodin. V době od  úterý 2. 3. 2021 do pátku 5.3.2021 bude otevřena pouze od 6.30 hodin do 13.30 hodin.

V pondělí 1. března 2021 bude soukromá firma z Jižní Moravy od 8:30 do 9:00 hodin u kulturního domu prodávat: brambory konzumní v 15Kg nebo 25Kg balení – cena 9 Kč/kg (odrůdy: Marabel, Anuschka, Gala, Soraya, Laura ,Red Anna), brambory sadbové za 10Kč /1Kg, cibule za 12Kč/1Kg, slovenský česnek, jablka od 19Kč/1Kg (velký výběr odrůd), čerstvý květák, brokolici, kořenová zelenina, citrusové plody, hroznové víno a další ovoce a zeleninu dle aktuální nabídky, fazole Becok – 135Kč/1Kg, český med, uzené sýry, ovocná vína , sirupy a čerstvá vejce za 2,50 Kč/kus. Dále nabízí velký výběr bonbonu a čokolád.

Smuteční oznámení paní Věry Filákové

 

Hlášení rozhlasu z 25.2.2021

Vedoucí spodní prodejny Jednoty ve Francově Lhotě oznamuje, že v pondělí, 1.3.2021 bude prodejna otevřena od 6:30 hodin do 16.30 hodin. V době od  úterý 2. 3. 2021 do pátku 5.3.2021 bude otevřena pouze od 6.30 hodin do 13.30 hodin.

 

Hlášení rozhlasu z 22.2.2021

Drůbežárna Prace bude v úterý 23. února 2021  ve 14:00  hod. u obecního úřadu prodávat kuřice, krmivo pro nosnice i králíky a vitamínové doplňky. Dále budou vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

 

Hlášení rozhlasu z 18.2.2021

Pan doktor Lukáš Musil oznamuje, že z důvodu rekonstrukce zdravotního střediska ve Francově Lhotě bude ordinovat v Horní Lidči, a to až do 26. února 2021.

 

 

Hlášení rozhlasu z 12.2.2021

Soukromá firma ROKUP bude v sobotu 13. února v 11:35 hod. u nákupního střediska prodávat krmivo s léčivem pro slepice i králíky  – 20 kg za 235 Kč a  vitamínové doplňky pro drůbež.   Také vykupují králičí kůže  – cena 10 Kč za kus.

 

Smuteční oznámení paní Anny Válkové

 

Hlášení rozhlasu z 10. 2. 2021

Soukromá firma Moravos bude dnes 10. února 2021 v 9.55 hodin u nákupního střediska a v 10.15 hodin u Obecního úřadu prodávat koření, krmiva pro domácí zvířata, drogerii, konzumní brambory a jiné zboží.

 

Hlášení rozhlasu z 5. 2. 2021

 

V sobotu 6. 2. 2021  proběhne přímý prodej ovoce a zeleniny. Firma Velič nabízí  brambory žluté (10kg pytel), cibule, česnek, jablka, hrušky, mandarinky…  Prodej se uskuteční od 10:00 do 10:20 hod. u kulturního domu.  Během přejezdu může dojít ke zpoždění.

 

Dále upozorňujeme občany na změnu ordinační doby u praktického lékaře MUDr.  Lukáše Musila v Horní Lidči i ve Francově Lhotě.  Úprava se týká rozdělení základní ordinační doby na neinfekční a možné infekční pacienty, aby se zabránilo setkávání se lidí s běžnými potřebami a nebo oslabených jedinců (zejména starších lidí a lidí s oslabenou imunitou)  s těmi, kteří mají jakýkoliv projev infekčního onemocnění, běžného nachlazení, teplotu, kašel, bolest svalů nebo kloubů  a nebo v tuto dobu mají přímo potvrzený coronavirus.

 

Ve Francově Lhotě bude pan doktor ordinovat vždy v úterý a ve čtvrtek, a to:

v úterý od 7.30 do 10.30 hodin pro pacienty s běžnými potřebami,

od 11.00 do 12.00 hodin pro infekční pacienty

a od 12.00 do 13.30 hodin pro objednané pacienty.

 

Ve čtvrtek bude ordinovat od 12.00 do 15.00 hodin pro pacienty s běžnými potřebami,

od 15.00 do 16.00 hodin pro infekční pacienty a od 16.00 do 18.00 hodin pro objednané pacienty.

 

V  Horní Lidči bude pan doktor ordinovat vždy v pondělí, ve středu a v pátek, a to

 

pondělky a středy :

vždy v době od 7.30 do 10.30 hodin pro pacienty s běžnými potřebami,

v době od 11.00  do 12.00 hodin pro infekční pacienty

a od 12:00 do 14.30 hodin pro objednané pacienty.

 

v pátek bude ordinovat:

od 7.30 do 10.30 hodin pro pacienty s běžnými potřebami

a od 11.00 do 12.30 hodin pro infekční pacienty.

 

Ještě jednou upozorňujeme, že infekční pacienti jsou všichni, kteří mají jakýkoliv příznak nachlazení, teplotu, kašel, bolest svalů nebo kloubů a nebo jsou covid pozitivní.

 

Také upozorňujeme, že z důvodu rekonstrukce zdravotního střediska ve Francově Lhotě bude pan doktor Musil do 19. 2. 2021 ordinovat v Horní Lidči.

 

 

 

Hlášení rozhlasu ze 3. 2. 2021

Oznamujeme, že z technických důvodů bude spodní prodejna Jednoty od 4. února do 8. února 2021 včetně uzavřena.

Dále oznamujeme otevření nové veterinární ordinace pro malá zvířata ve Valašských Kloboukách za Lidlem v areálu bývalého Palu. Kromě běžné veterinární péče veterinární ordinace poskytuje i pohotovost na telefonu 775 943 827.

V sobotu 6. 2. 2021 proběhne přímý prodej ovoce a zeleniny. Firma Velič nabízí brambory žluté (10kg pytel), cibule, česnek, jablka, hrušky, mandarinky… Prodej se uskuteční od 10:00 do 10:20 hod. u kulturního domu. Během přejezdu může dojít ke zpoždění.

Hlášení rozhlasu z 1. 2. 2021

Z důvodu rekonstrukce zdravotního střediska ve Francově Lhotě nebude MUDr. Jan Císař, zubní lékař, v době od 1.2. do 19. 2. 2021 ordinovat. MUDr. Lukáš Musil, praktický lékař pro dospělé, bude v době od 1. 2. do 19. 2. 2021 ordinovat v Horní Lidči.

Ve dnech 4. února, 5. února a 6. února 2021 bude soukromá firma z Jižní Moravy rozvážet po předchozí telefonické objednávce až do domu brambory za 9 Kč/kg v 15kilovém nebo 25kilovém balení – odrůdy Marabel, Anuschka, Gala, Soraya, Laura a Red Anna, dále cibule za 12Kč/kg v 10kilovém balení, Slovenský česnek – 10 palic za 170 Kč, jablka od 19 Kč/kg, ovocno – zeleninové bedýnky od 250 Kč, fazole Becok za 135 Kč/kg, český med, uzené sýry, ovocná vína, sirupy a čerstvá vejce – 2,50 Kč/kus . Dále nabízí velký výběr bonbonu a čokolád. Objednávky firma přijímá na telefonním čísle : 603 873 614 nebo 736 127 257. Poslední objednávky firma přijímá do 3. února 2021 16.00 hodin. Při objednávce nad 500 Kč je rozvoz zdarma.

Smuteční oznámení pana Jaroslava Válka

Smuteční oznámení pana Aloise Žídka

Smuteční oznámení pana Karla Matůše

Hlášení rozhlasu z 29.1.2021

Oznamujeme, že z důvodu rekonstrukce zdravotního střediska ve Francově Lhotě nebude MUDr. Jan Císař, zubní lékař, v době od 1.2. do 14. 2. 2021 ordinovat. MUDr. Lukáš Musil, praktický lékař pro dospělé, bude v době od 1. 2. do 14. 2. 2021 ordinovat v Horní Lidči.

V sobotu 30. 1. 2021 proběhne přímý prodej ovoce a zeleniny. Firma Velič nabízí brambory žluté (10kg pytel), cibule, česnek, jablka, hrušky, mandarinky… Prodej se uskuteční od 10:00 do 10:20 hod. u kulturního domu. Během přejezdu může dojít ke zpoždění.

Soukromá firma ROKUP bude v sobotu 30. ledna 2021 v 11:35 hod. u nákupního střediska prodávat krmivo s léčivem pro slepice i králíky – 20 kg za 235 Kč a vitamínové doplňky pro drůbež. Také budou vykupovat králičí kůže – cena 10 Kč za kus.

Hlášení rozhlasu z 27.1.2021

Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve čtvrtek 28. ledna 2021 v 11:00 hodin u nákupního střediska a v 11.15 hodin u obecního úřadu prodávat brambory z Vysočiny 10 Kč/kg, cibuli 12 Kč/kg, český česnek Dukát 160 Kč/kg, jablka od 15 Kč/kg, mandarinky, pomeranče, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med. Řidič přijímá objednávky na sadbové brambory na telefonním čísle 777 897 272.

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 28. ledna 2021 ve 14:00 hodin u obecního úřadu prodávat mladé červené kuřice, krmivo pro nosnice i králíky a vitamínové doplňky. Také budou vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

Smuteční oznámení pana Františka Zimka

Hlášení rozhlasu z 25.1.2021

Soukromá firma z Jižní Moravy bude dnes od 9.10 do 9.30 hodin u obecního úřadu prodávat brambory k uskladnění od 7,90Kč/1Kg, cibule za 12Kč/1Kg, česnek od 79Kč, jablka od 19Kč/1Kg, hrušky, kapustu, zelí, žampióny, hlívu ústřičnou, čerstvý květák, papriky, rajčata, ředkvičky, mandarinky, hroznové víno a další ovoce a zeleninu, český med, fazole, ořechy, čerstvá vejce, nakládanou zeleninu. Dále nabízí velký výběr bonbonu, čokolád a pečené želé. Nově mají v nabídce ovocná vína a sirupy.

Hlášení rozhlasu z 22. 1. 2021

MUDr. Lukáš Musil oznamuje, že v pondělí 25. 1. 2021 nebude ordinovat, zastupovat jej bude MUDr. Libor Sokola.

V sobotu 23. 1. 2021 proběhne přímý prodej ovoce a zeleniny. Firma Velič nabízí brambory žluté (10kg pytel), cibule, česnek, jablka, hrušky, mandarinky a jiné. Prodej se uskuteční od 10:00 do 10:20 hod. u kulturního domu. Během přejezdu může dojít ke zpoždění.

Smuteční oznámení pana Antonína Juráně

Hlášení rozhlasu z 12.1.2021

Soukromá firma Moravos bude ve středu 13. ledna 2021 v 9.55 hodin u nákupního střediska a v 10.15 hodin u obecního úřadu prodávat koření, krmiva pro domácí zvířata, drogerii, konzumní brambory a jiné zboží.

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.
Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční v PÁTEK dne 22. ledna 2021.

Cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč,
cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč,
cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč.

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989