Změna č. 1 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1 ze dne 13.10.2020

 

Mimořádné opatření při epidemii – uzavření MŠ

 

 

Omezení úředních hodin Obecního úřadu ve Francově Lhotě

 

 

Veřejná vyhláška – možnost převzít zásilku

 

Záměr č.j. FL-969/2020, mapa

 

 

Záměr č.j. FL-968/2020, mapa

 

Záměr č.j. FL-967/2020, mapa

 

 

 

 

Usnesení ze 14. schůze ZO

 

Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb.,Rozpočtové opatření č. 3/2020

 

 

Oznámení SOH o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2020 – Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020

 

Oznámení Sdružení obcí Hornolidečska (SOH) o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 2/2020

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SOH č. 1/2020

 

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s., k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

 

Oznámení o době a místě konání voleb

 

 

Záměr č.j. FL-920/2020

 

 

Informace o konání 14. schůze ZO

 

Pozvánka na 1. zasedání členů OVK

 

z 13. schůze ZO konané dne 28. 9. 2020

 

Jmenování zapisovatelů pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 2. října a 3. října 2020

 

Nařízení mimořádného opatření KHS ZK č. 3/2020

 

 

Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

Informace o konání 13. schůze ZO

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

Exekuční příkaz 97EX 11597/12-44

 

 

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství sp.zn.14LH18295/2020-16212 ze dne 27.7.2020, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

 

Oznámení o konání akce – Myslivecké odpoledne

 

 

Oznámení o konání akce – Pohárová soutěž v požárním sportu a Amfolkfest

 

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

 

Oznámení o konání akce Fotbalový turnaj

 

 

 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska

 

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 6/2020

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2020

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2020

 

Záměr č. 675/2020

 

Záměr č. 674/2020

 

Záměr č. 673/2020

 

Usnesení z 12. schůze ZO

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 2/2020

 

Informace o konání 12. schůze ZO

Výběrové řízení na pozici účetní obecního úřadu

Opatření obecné povahy Vlády ČR

 

SOMV-Návrh závěrečného účtu za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

 

SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu

 

 

Usnesení z 11. schůze ZO Fr. Lhota

 

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 1/2020

Záměr č. 448/2020

 

Opatření obecné povahy – prodloužení platnosti znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 14.5.2020

 

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Zlínský kraj – zveřejněn hromadný předpisný seznam č.j. 731651/20/3300-11460-705460

 

Informace o konání 11. schůze ZO dne 30.4.2020

 

Usnesení o nařízení elektronické dražby