Hasičský ples

Obnovený hasičský ples  v KD Francova Lhota