Úřední deska obce Francova Lhota - archiv

Název a popis oznámení
Datum vyvěšení --- Datum sejmutí
2022-01-07 07:01 --- 2022-01-24 00:00
2021-12-01 11:12 --- 2021-12-17 00:00
2021-11-22 15:11 --- 2021-12-14 00:00

 

2021-11-22 14:11 --- 2021-12-14 00:00

 

2021-10-06 09:10 --- 2021-10-22 00:00
2021-09-16 11:09 --- 2021-09-30 00:00
2021-09-13 15:09 --- 2021-10-10 00:00

 

2021-09-07 13:09 --- 2021-09-23 00:00

 

2021-08-27 10:08 --- 2021-09-06 00:00

 

2021-08-06 09:08 --- 2021-08-15 00:00

   

2021-07-19 14:07 --- 2021-08-04 00:00

 

2021-07-15 09:07 --- 2021-07-26 00:00

 

 

2021-07-09 08:07 --- 2021-07-26 00:00

 

2021-07-09 08:07 --- 2021-07-26 00:00

 

2021-06-09 11:06 --- 2021-06-25 00:00

 

2021-06-03 13:06 --- 2021-06-21 00:00
2021-06-01 13:06 --- 2021-06-17 00:00

 

VV-Zveř.návrhu OOP o vydání Plánu pro zvláštní povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek Návrh OOP – Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje  

VV-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Návrh Opatření obecné povahy

2021-05-25 11:05 --- 2021-12-31 00:00

 

 

2021-05-24 09:05 --- 2021-06-09 00:00

 

2021-05-21 14:05 --- 2021-06-07 00:00

 

SR-0027-US-2021-3-rozhodnutí o povolení výjimky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

2021-05-13 13:05 --- 2021-06-04 00:00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SOMV ZA ROK 2020 – návrh Zpráva č. 389_2020_EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2020  

Oznámení SOH o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 2-2021

Oznámení SOH o zveřejnění dokumentu – Závěrečný účet za rok 2020, Účetní závěrka za rok 2020

2021-04-28 15:04 --- 2021-05-14 00:00

 

2021-04-28 14:04 --- 2021-05-14 00:00

 

2021-04-28 14:04 --- 2021-05-14 00:00

Navrh-zaverecneho-uctu-2020 Rozvaha Vykaz-zisku-a-ztraty Priloha Inventarizacni-zprava-2020 Vykaz-fin-2-12 Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2020 Hodnotící zpráva 2020  

FÚ pro ZK – veřejná vyhláška č.j. 728567-21-3300-11460-708147 FÚ pro ZK – Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021 FÚ pro ZK – Informace k zasílání složenek pro platby daně z nem.věcí od roku 2021  

2021-04-19 12:04 --- 2021-05-05 00:00

1-SOH – návrh závěrečného účtu 2020 2-SOH-Rozvaha 3-SOH-výkaz zisku a ztráty 4-SOH-Příloha 5-SOH-Inventarizační zpráva 6-SOH-FIN 2-12 7-SOH-Zpráva auditu 2020  

2021-03-24 10:03 --- 2021-04-09 00:00
2021-03-23 07:03 --- 2021-04-08 00:00
2021-03-18 14:03 --- 2021-04-05 00:00
2021-03-16 15:03 --- 2021-04-01 00:00
2021-03-11 14:03 --- 2021-03-31 00:00
2021-03-11 14:03 --- 2021-03-31 00:00
2021-03-08 11:03 --- 2021-03-31 00:00
2021-03-04 14:03 --- 2021-03-22 00:00
2021-03-03 08:03 --- 2021-03-31 00:00
2021-03-01 14:03 --- 2024-03-02 00:00

 

2021-03-01 14:03 --- 2024-03-02 00:00

 

2021-03-01 14:03 --- 2024-03-02 00:00
2021-02-15 15:02 --- 2021-02-26 00:00

 

2021-02-15 14:02 --- 2021-03-03 00:00

 

2021-02-10 14:02 --- 2021-02-26 00:00

 

2021-01-25 08:01 --- 2021-02-15 00:00
2021-01-22 09:01 --- 2021-04-07 00:00
2021-01-22 08:01 --- 2021-04-07 00:00
Starší příspěvky