Your browser does not support JavaScript!

Vítejte ve Francově Lhotě

Vítejte u nás ve Francově Lhotě. Jsme malá Valašská vesnička na úpatí Javorníků. Obec byla založena ve 13 – 14 století a jmenuje se po Franci Tristamu z Háje, který obec koupil od předchozího majitele. V současné době má obec skládající se ze dvou částí (Francova Lhota a Pulčín) přibližně 1580 obyvatel.

Malebná kopcovitá a léta kultivovaná krajina je příjemným místem nejen pro život, ale i pro odpočinek. Údolní zástavba rodinných domů je lemována sady a políčky, které postupně přecházejí v udržované pastviny a louky až ke krásným a místy hlubokým lesům. Obec je díky rázu své krajiny, existence několika maloplošných chráněných území s výskytem vzácných rostlin i živočichů součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Francova Lhota je vybavena všemi důležitými institucemi a zařízeními pro život na malé dědině. V obci funguje mateřská i základní devítiletá škola, římskokatolická farnost, pošta, několik obchodů, pohostinství i restaurace. O společenské, kulturní a sportovní vyžití se stará několik velmi aktivních spolků. Obec vlastní několik sportovišť i kulturní dům. V roce 2010 získala Francova Lhota cenu tzv. Oranžovou stuhu v krajském i celostátním kole soutěže Vesnice roku.

Místní část obce Francova Lhota Pulčín je vzdálena od obce asi 4 km a je nejvýše položenou osadou na Valašsku. Díky nedalekým Pulčínským skalám a Národní přírodní rezervaci Pulčín – Hradisko je tato nevelká osada vyhledávaným místem pro aktivní dovolenou či výlety. Avšak díky její poloze téměř a konci světa zde lze neustále nalézt klid a pokoj spojený s krásnými výhledy na krajinu Bílých Karpat a Vizovických vrchů.

Obecní úřad Francova Lhota

Obecní úřad Francova Lhota sídlí v budově kulturního domu uprostřed obce. Hlavním posláním úřadu je zajistit chod vesnice a pečovat o veřejné prostranství tak, aby byla vesnice ideálním místem k životu.

Zastupitelstvo obce má 15 členů, kteří ze svého středu vybírají starostu a místostarostu na uvolněné funkce.  Obec má ustanovenou radu obce s  členy. Hlavním strategickým dokumentem je program rozvoje obce, který byl aktualizován v roce 2019 a klade si za cíl vytvořit vhodné kroky, které vedou k hlavní vizi obce – Příjemného místa k životu na valašské dědině s aktivními občany zachovávající zvyky a tradiční hodnoty, s moderní infrastrukturou a malebnou krajinou.

Kontaktní informace

Obecní úřad Francova Lhota

Adresa: Obec Francova Lhota
Francova Lhota 325
756 14 Francova Lhota
IČ: 00303755
DIČ: CZ00303755
Datová schránka: rmwbnxq
Telefon: +420 571 458 237
Mobil: +420 731 137 764
e-mail: obec@francovalhota.cz
webová adresa: www.francovalhota.cz
facebook: https://www.facebook.com/fr.lhota
Otevírací doba pro veřejnost: Pondělí – čtvrtek: 7:00 – 15:30
Pátek: 7:00 – 12:30

Kontakty na zaměstnance obce

Starosta: Miroslav Brlica
Telefon: +420 571 422 307
Mobil: +420 731 608 245
E-mail: starosta@francovalhota.cz
Místostarosta: Ing. Jan Trochta Ph.D.
Telefon: +420 571 422 306
Mobil: +420 731 608 242
E-mail: mistostarosta@francovalhota.cz
Účetní: Alena Kurtinová
Telefon: +420 571 422 305
Mobil: +420 731 137 764
E-mail: ucetni@francovalhota.cz
Evidence obyvatel, administrativa: Bc. Michaela Lamačková
Telefon: +420 571 458 237
Mobil: +420 731 137 764
E-mail: obec@francovalhota.cz
Správce obecních lesů a nemovitostí: Jan Brlica
Telefon: +420 571 458 237
Mobil: +420 734 263 402
E-mail: lesni@francovalhota.cz
Správce obecních nemovitostí: Bc. Josef Kliš
Telefon: +420 571 458 237
Mobil: +420 731 640 228
E-mail: spravce@francovalhota.cz