Záměr pronájmu nebytových prostor č.j. FLH-1109/2023