Informace Státního pozemkového úřadu o zájmu odkoupit pozemky v k. ú. Francova Lhota