Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2023

Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků č.j. UZSVM-ONJ-6804-2023-ONJM-tabulka-příloha