Hlášení rozhlasu z 29.8.2023

Ředitelka MŠ oznamuje, že se ve čtvrtek 31. srpna 2023  bude konat schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí. V tento den se také bude vybírat stravné a provozní poplatek na září 2023. Bude také možnost zřídit si u vedoucí stravování trvalý příkaz. Schůzka začíná v 15.00 hodin.

Vedoucí školní jídelny při Základní škole Francova Lhota oznamuje, že stravné ve školní jídelně základní školy se bude vybírat od středy 30.srpna 2023 do pátku 1. září 2023 v době od 7:30 do 14:00 hodin. První školní den, tj. v pondělí 4. září 2023, se bude vařit pouze pro strávníky, kteří si oběd přihlásí nejpozději do pátku 1. září 2023 do 12:00 hodin. Další informace o školním stravování naleznete na webových stránkách základní školy.

Na webových stránkách naší obce – v sekci ÚŘEDNÍ DESKA byl na základě žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejněn aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, které se na území naší obce nacházejí. Upozorňujeme, že vlastníci nemovitostí se mohou o svá práva přihlásit nejpozději do 1. ledna 2024. Pokud se vlastníci o svá práva do 1. ledna 2024 nepřihlásí, nemovitosti připadnou státu. Zkontrolujte si tedy na webových stránkách naší obce, zda se seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky netýká právě Vás. Bližší informace naleznete také na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz/niv.