Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb. – Závěrečný účet obce Francova Lhota za rok 2022 včetně Zprávy č. 87/2022/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Francova Lhota za rok 2022