Veřejná vyhláška FÚ pro ZK č.j. 744754/23/3300-11530-705412 – zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy, Informační letáky