Veřejná vyhláška doručení návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Francova Lhota za období 10/2014 – 01/2023 č.j. MUVS-S 4971/2023/OÚPSŘD-326.1/Poh-2+návrh Zprávy