Hlášení rozhlasu z 19.4.2023

Oznamujeme, že ve Francově Lhotě bude na prostranství naproti nákupního střediska probíhat od dnešního dne až do soboty 22.dubna 2023, do 10.00 hodin, svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.  Občany místní části Pulčín žádáme, aby velkoobjemový a nebezpečný odpad přivezli pokud možno do Francovy Lhoty, neboť v místní části Pulčín bude kontejner přistavěn pouze v sobotu 22. dubna 2023 od 8.00 hodin do 10.00 hodin. Dále žádáme občany, aby nevozili eternit, lepenky ani asfaltovou střešní krytinu – likvidaci eternitu, lepenky a asfaltové střešní krytiny si musí občané zajistit sami. Velkoobjemový a nebezpečný odpad můžete do Francovy Lhoty přivážet dnes, ve čtvrtek a v pátek od 8.00 hodin do 20.00 hodin, v sobotu můžete odpad přivážet do Francovy Lhoty i na Pulčín od 8.00 hodin do 10.00 hodin.