Usnesení z 3. schůze ZO Francova Lhota konané 10.2.2023