Hlášení rozhlasu z 25.1.2023

Oznamujeme, že v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodiny do 22.00 hodiny a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodiny do 14.00 hodiny bude probíhat II. kolo volby prezidenta České republiky. Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o volbu do přenosné volební schránky. O volbu do přenosné volební schránky můžete požádat v kanceláři obecního úřadu na telefonním čísle 571 458 237 nebo 731 137 764, a nebo můžete požádat přímo členy okrskové volební komise.