Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství č.j. MZE-59640/2022-16212 ze dne 3.11.2022 + příloha č. 1