Program denního stacionáře ve Val. Polance – listopad 2022