Usnesení 1. ustavujícího zasedání ZO Francova Lhota ze dne 14.10.2022