Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Oznamujeme, že od středy 14.9.2022 bude  až do soboty 17. 9. 2022  v naší obci na prostranství naproti nákupního střediska probíhat sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Ve středu 14.9.2022, ve čtvrtek 15.9.2022 a v pátek 16.9.2022 můžete odpad dovážet vždy od 8.00 hodiny do 20.00 hodiny,  v sobotu 17.9.2022 od 8.00 do 10.00 hodiny. Žádáme občany, aby odpad třídily podle jednotlivých kategorií do přistavěných kontejnerů.  V místní části Pulčín budou kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad přistaveny v sobotu 17.9.2022 kolem 10.00 hodiny a odvezeny budou v pondělí 19. 9. 2022 v 10.00 hodin.