Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Francova Lhota 14.10.2022